หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี (เบอร์ม่า อิชชู่)

มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี (เบอร์ม่า อิชชู่)

 

ติดต่อ : ๑/๑๑ ซ. พิพัฒน์ ๒ ถ.คอนแวนต์ สีลมกรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ : โทรศัพท์: ๐๒ ๒๓๔ ๖๖๗๔
โทรสาร : โทรสาร: ๐๒ ๖๓๑ ๐๑๓๓

อีเมลล์ : durham@mozart.inet.co.th
เว็บไซต์
: http://

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี มุ่งส่งเสริมสันติภาพที่สร้างสรรค์และสำเร็จขึ้นได้ด้วยมือของประชาชนรากหญ้า โดยการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ผ่านทางศูนย์ข้อมูล สื่อ และงานการศึกษาหลากรูปแบบ นอกจากนี้ มูลนิธิยังสนับสนุนให้ชุมชนแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม

แนวคิด และอุดมการณ์การทำงานของมูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี ซึ่งได้รับการปรับปรุงและถ่ายทอดสืบเนื่องจากคนทำงานแต่ละรุ่น จะเน้นความเป็นกลางอันมิได้ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองหรือพรรคการเมืองใด และมุ่งไปที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหารากเหง้า ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และความสงบสันติที่ประชาชนรากหญ้าสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริง

หนทางสู่สันติภาพและความยุติธรรมนั้นไม่มีเส้นที่สะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว หากเราก็เชื่อมั่นว่าประชาชนจะสามารถปลูกสันติภาพให้เติบโตงอกงามได้ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ และความผูกพันมั่นคงกับการต่อสู้เพื่อสันติภาพ

วัตถุประสงค์ :

เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อหาทางลดความขัดแย้งด้านต่างๆ ด้วยสันติวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้นานาชาติที่เป็นสากล

• แสวงหาแนวทางและพัฒนารูปแบบวิธีการด้านสันติวิธีที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

• จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะสันติวิธีให้กับผู้ทำงานด้านสันติภาพ

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสันติวิธีของกลุ่มและองค์การในท้องถิ่น

• แลกเปลี่ยนความรุ้และส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายคนทำงานด้านสันตวิธี

• ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

• ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข่ายงาน

กิจกรรมมูลนิธิ :

งานการศึกษาสันติวิธี

ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมสันติวิธี และให้การสนับสนุนการฝึกอบรมสันติวิธีแก่ประชาชนรากหญ้าและหน่วยงานทั่วไป

• งานการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมครูและพัฒนาหลักสูตรระบบการสอนในพื้นที่ชายแดน ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และมีความผูกพันมั่นคงต่อสู้สังคมและชุมชนของตน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap