หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
RAJAPRUEK INSTITUTE FOUNDATION (KIP)

 
ติดต่อ : 71/11 ซอยเศรษฐศิริ 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6187960-2
โทรสาร : 0-2618-7963

อีเมลล์ : info@rajapruek.org
เว็บไซต์
: http:// www.rajapruek.org

แนะนำมูลนิธิ :

จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : 23 พฤศจิกายน 2536 โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เลขาธิการมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการราชพฤกษ์ ในอันที่จะทำกิจกรรมระดมความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อจะฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้เป็นมรดกลูกหลานไทยสืบไป
2. เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักและหวงแหนต้นไม้
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และสภาพแวดล้อม
4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมมูลนิธิ :

รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนในรูปแบบต่าง เช่น การจัดค่ายเยาวชนปลูกต้นไม้ การร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดแรลลี่สู่ความเขียวขจี การทอดผ้าป่าต้นไม้ การปลูกป่าต้นน้ำลำธาร การดูแลรักษาป่า และโดยเฉพาะกิจกรรม "รางวัลหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น" ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนรักการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับชุมชน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap