หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสยามกัมมาจล

มูลนิธิสยามกัมมาจล
Siam Commercial Foundation

 
ติดต่อ : ชั้น 24 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถ. รัชดาภิเษก จตุจักร ก
โทรศัพท์ : 02-5441000
โทรสาร : -

อีเมลล์ : info@siamcommercialfoundation.or.t
เว็บไซต์
: http://www.scbfoundation.com

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป ธนาคารได้มอบหมายให้ มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเยาวชน และชุมชน

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาประเทศจำเป็นจะต้องสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะสำนึกของการอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นพื้นฐาน ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และรวมพลัง (Synergy) ในการพัฒนาผลงานไปสู่ความสำเร็จ การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นใน ประชากรทุกกลุ่มจึงต้องเริ่มจากการปลูกฝังสำนึกจิตอาสาให้เกิดขึ้นในเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเป็นสื่อกลางในการสร้างการมี ส่วนร่วมของคนในสังคม


แสวงหา สนับสนุน ประสานงาน/เชื่อมโยง ศูนย์กลางข้อมูล
แสวงหาโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชน และการพัฒนาเยาวชน
สนับสนุนโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชน และการพัฒนาเยาวชน
ประสานงานและเชื่อมโยง เครือข่ายจิตอาสา
เป็น ศูนย์กลางข้อมูล การดำเนินงานจิตอาสา

แนวทางการดำเนินงาน ๔ ด้าน
แสวงหาโครงการที่มีคุณค่าต่อชุมชน และดำเนินการสนับสนุนในลักษณะของการ “ต่อยอด”
เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value added) จากกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว
ใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่าย (Networking) และใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรของธนาคารที่มีอยู่
เชื่อมโยงให้เกิดจิตอาสาในพนักงานผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานช่วยเหลือสังคมและชุมชน
สร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมให้เห็นคุณค่าของเยาวชนทำดี

การดำเนินงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สึนามิ

ผู้ประสบภัยพิบัติอื่นๆ


งานด้านเยาวชน และชุมชน
สนับสนุนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียน

สนับสนุนการทำงานของเยาวชนจิตอาสาต่อชุมชน

สร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคีด้านเยาวชน และชุมชน

จัดทำ และบริการฐานข้อมูลเยาวชน และภาคีจิตอาสา

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap