หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส.

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส.
The Women"s Health Advocacy Foundation

 
ติดต่อ : 12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-591-1224/5
โทรสาร : 02-591-1099

อีเมลล์ : contact@whaf.or.th
เว็บไซต์
: http://

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส. เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักกิจกรรมและนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในปัญหาสิทธิและสุขภาพผู้หญิง โดยร่วมกันทำงานภายใต้ชื่อ โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สังกัดองค์กรระหว่างประเทศชื่อ สภาประชากร มานับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เมื่อถึงปลายปี พ.ศ. 2545 ทีมงานจึงร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงขึ้น เพื่อจะดำเนินภารกิจต่างๆดังที่ได้ตั้งใจไว้ต่อไป


วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิและสุขภาพผู้หญิง

เพื่อดำเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้หญิงกลุ่มต่างๆ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

เพื่อศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง

กิจกรรมมูลนิธิ :

งานที่เราทำ
งานข้อมูลและเผยแพร่
สคส. นำข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งรวบรวมจากผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วและเป็นงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ มาผลิตในภาษาและรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ผู้หญิงรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของตนเอง ลดการเกิดปัญหาสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

งานประชาสังคมและรณรงค์เชิงนโยบาย
สคส. นำองค์ความรู้ที่รวบรวมได้ ไปใช้ในการสร้างเวทีแห่งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความรู้ผู้หญิงกับสุขภาพให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันค้นหาข้อสรุปเชิงนโยบายที่จะสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และนำข้อสรุปนี้ไปขับเคลื่อนให้กลายเป็นจริงต่อไป

งานพัฒนาการสื่อสาร
สคส. ทำงานร่วมกับนักสื่อสารมวลชน เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารเรื่องเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาพผู้หญิง กับกลุ่มคนต่างๆในสังคม เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้นในเรื่องสุขภาพ และเป็นฐานของการพัฒนาความสัมพันธ์หญิงชายที่สร้างสรรค์ต่อไป

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap