หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทย
Tha Better Thailand Foundation

 
ติดต่อ : สำนักงานเลขที่ 99/16-20 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2642-3292, 0-2642-3400 ต่อ 2116,
โทรสาร : 0-2642-3292, 0-2642-3400 ต่อ 2116,

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.ecompanydesign.com

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิสร้างเสริมไทยถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2540 โดยมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้เจตจำนงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge Based Society)
ด้วยกระแสแห่งความคิดของผู้ก่อตั้งที่เห็นว่า การพัฒนาจำเป็นต้องแต่งเติม สร้างเสริมจากรากฐาน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมั่นคง กิจกรรมของมูลนิธิสร้างเสริมไทยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมให้เยาวชนของเราได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะใช้ความรู้ที่ได้นั้นเป็นบันไดขึ้นสู่ความสามารถในการพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาประเทศในที่สุด การส่งเสริมการศึกษาในที่นี้ มูลนิธิฯพยายามก้าวเข้าไปสู่สังคมของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก ด้วยเหตุที่ว่าสังคมของการศึกษาของเราส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ยังขาดแคลน ตั้งแต่ขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์ในการเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งเครื่องแบบและอาหารกลางวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมเมืองจะถึงพร้อมด้วยประสิทธิภาพทางการศึกษาเสมอไป จุดด้อยยังมีให้เห็นอยู่เสมอ
และด้วยเหตุแห่งความแตกต่างกันในความเจริญของสังคมเมืองและชนบทนี้เอง มูลนิธิฯจึงได้แสวงหาหนทางที่จะทำให้ช่องว่างแห่งการศึกษานั้นแคบลง เพื่อให้ทั้งระบบได้เดินไปด้วยกัน เป็นการก่อให้เกิดกลไกเพื่อสร้างการศึกษาที่ใหญ่ พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภายภาคหน้า

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2. เป็นแหล่งเผยแพร่ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน
3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรม

ร่วมใจสร้างภูมิปัญญาไทย 2541

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้องชนบท 2543-2544

โครงการอาสาสมัครสร้างเสริมไทย รุ่นที่ 5

เคลื่อนความรู้สู่ชุมชน (โครงการใหม่ 2545)

แนวทางการดำเนินงาน

-จัดกิจกรรมอาสาสมัครสร้างเสริมไทยเพื่อเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางสังคม
-จัดมอบห้องสมุดสร้างเสริมไทยให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ขาดแคลน
-จัดทำหนังสือเผยแพร่แนวความคิดทางการบริหารชุด Thailand"s Way
-จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
-ดำเนินการมอบสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
-จัดทำจุลสารและ Home Page มูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap