หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสายใจไทย

มูลนิธิสายใจไทย
Sai Jai Thai Foundation Under Royal Patronage

 
ติดต่อ : สำนักงานสวนจิตรลดา อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กทม. 10303
โทรศัพท์ : 02-281-6403
โทรสาร : 02-282-6466

อีเมลล์ : korntita@school.net.th , waewtal@s
เว็บไซต์
: http://www.kanchanapisek.or.th/kp4

แนะนำมูลนิธิ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทรงห่วงใยในความทุกข์ ของราษฎรของพระองค์ผู้เสียสละชีพเพื่อป้องกัน ประเทศชาติ ผู้ต้องกลายมาเป็นผู้บาดเจ็บ ทุพพล ภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดิม พ่อแม่ ต้องสูญเสียบุตรชาย ภรรยาต้องสูญเสียสามี ผู้นำของครอบครัว ครอบครัวต้องสูญเสียญาติพี่ น้อง อันเป็นผลจากการสู้รบ

ในวันที่ 2 เมษายน 2518 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัครอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ประเทศชาติ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาล ทหารผ่านศึก มารับพระราชทานเลี้ยง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พร้อมกันนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ ผู้มีจิตกุศลเป็นจำนวนมากมาร่วมในงานด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏ ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงมี พระราชปฏิสันถารกับทหารที่บาดเจ็บ พิการทุกคนอย่างใกล้ชิด พร้อมพระราชทานของขวัญแก่ทุกคน และในวันนั้น เองถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเป็นทุนเริ่มแรก อีกทั้ง พระเจ้าลูกเธอ ทุกพระองค์ และมีผู้มีจิตศรัทธาที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนั้น ก็ได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงงดการบำเพ็ญพระราชกุศลอื่น ๆ ที่ได้ทรงเคยปฏิบัติ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ด้วย และได้ทรงปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด จนถึงใน ปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้ทรงมีพระราชดำรัสใน " วันสายใจไทย 2เมษายน 2519" ดังนี้

" 2 เมษายน ของทุกปีถือเป็นวันสายใจไทย ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย พร้อมใจกันบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ นี้ โดยส่งเป็นเงินได้ที่มูลนิธิสายใจไทย ฯ"

วัตถุประสงค์ :

มูลนิธิเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการ จากการต่อสู้ป้องกันชาติ

กิจกรรมมูลนิธิ :

นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ ใน พ.ศ. 2518 การสู้รบจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ยังคงดำเนินต่อมาอีกหลายปี แม้ว่าในระยะหลังเหตุการณ์ได้คลี่คลายลดน้อยลง ก็ยังมีสถานการณ์อื่น ๆ ตามแนวชายแดน ที่ยังก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บ อันเป็นผลเนื่องจากการปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติอยู่อีก จึงมีสมาชิกเพิ่มพูนขึ้น จนปัจจุบันในปี พ.ศ. 2541 มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,755 คน
1. การช่วยเหลือด้านการเงิน
2. การตรวจเยี่ยม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. การให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
4. การจัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพ
5. การช่วยเหลือทางการศึกษา
6. การจัดตั้งชมรมสายใจไทย
7. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
8. การประชาสัมพันธ์
9. สวัสดิการเงินกู้ และ เงินช่วยเหลือ
10. โครงการจัดสรรที่ดินทำกินสำหรับสมาชิกสายใจไทย

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap