หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Thairath Foundation

 
ติดต่อ : เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662)272-1314,(662)272-1030 ต่อ124
โทรสาร : (662)272-1754

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.thairath.co.th/thairath1/Thairath/foundation/indexF.html

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522 อันเป็นวันครบรอบอายุ 60 ปี ของนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งได้มอบเงินทุนส่วนตัว ในการเริ่มก่อตั้งมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.131/2523 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

..........ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา และในปีต่อ ๆ ไป จุดมุ่งหมายที่มูลนิธิหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชน และต้องการที่จะเห็นเยาวชนของชาติมีพัฒนาการในหลายๆ ด้านในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมกับได้มีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระบางส่วน ให้กับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัดของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและจะยังคงอยู่เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และติดตามความก้าวหน้า ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศต่อไป สมดังเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ "นายกำพล วัชรพล"

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมด้านการศึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา แก่นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่ดีทั่วไป

2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยงานหนังสือพิมพ์

3. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมมูลนิธิ :

จนปัจจุบัน มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ถึง 101 โรงเรียน พร้อมกับพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานที่ดี เป็นโรงเรียนแม่แบบของโรงเรียนอื่นๆ และด้วย เงินทุนจำนวนดังกล่าว มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำเอาดอกผลไปสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน ด้วยการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น อาหารกลางวัน การเกษตรในโรงเรียน ส่งเสริมจริยธรรม ทุนส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมดนตรีและศิลปพื้นเมือง ส่งเสริมภาษาไทยและนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา แจกสมุดเรียน ปรับปรุงน้ำสะอาด เครื่องแบบนักเรียน จักรยานยืมเรียน ส่งเสริมพัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องพยาบาล สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา เพิ่มทุนมูลนิธิของของโรงเรียน ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเรียนที่ขาดแคลนและเร่งด่วน สร้างอาคารโรงฝึกงานอเนกประสงค์ อบรมให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ในโรงเรียน และสนับสนุนการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่สำคัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap