หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
The Heart Foundation of Thailand

 
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย "ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมห
โทรศัพท์ : 0-2716-6658,0-2716-6843
โทรสาร : 0-2716-5813

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.thaiheartfound.org/activity.php

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ได้กระทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหมู่แพทย์ มีการประชุมวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยเรื่องโรคหัวใจ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อต่างประเทศสมาชิกของสมาคมฯ ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากจน และเห็นว่าการก่อตั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยจะทำให้สามารถหาทุนได้มากขึ้น และจะสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางขึ้น นอกจากนั้นการก่อตั้งมูลนิธิหัวใจเพื่อเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในหมู่ประเทศสมาชิกของสหพันธ์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติ (International Society and Federation of Cardiology) ดังนั้นในการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดตั้ง มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขึ้น โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ บริจาคเงิน 200,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้ง มูลนิธิหัวใจฯ ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเ มื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Heart Foundation of Thailand และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2528

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชน
ส่งเสริม และปฏิบัติการเพื่อป้องกันและรักษาโรคหัวใจและโรคอื่นอันจะนำอันตรายหรือ ความพิการมาสู่หัวใจ
ส่งเสริม เผยแพร่ อบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหัวใจ
ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ การป้องกัน และรักษาโรค หัวใจ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้หัวใจพิการ ได้เข้ารับการรักษา ตามความเหมาะสม
ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ และเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง

กิจกรรมมูลนิธิ :

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap