หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน
Internet for School and Community Foundation

 
ติดต่อ : ติดต่อ คุณสมเกียรติ ปัทมากรโกมล( ผู้จัดการมูลนิธิฯ ) เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวดุสิ
โทรศัพท์ : (02) 668-9946
โทรสาร : (02) 2439108

อีเมลล์ : netday@netday.or.th
เว็บไซต์
: http://www.netday.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน พัฒนามาจากโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์ ซึ่งเกิดการรวมตัวกันของนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมต่างๆในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และฝึกอบรมการใช้ ซึ่งโครงการดังกล่าวค่อยๆ เติบโตขึ้นมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 47 โรงเรียน ซึ่งกระจายไปทั่วทุกภาค รวม 39 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยภาคกลางจำนวน 14 โรงเรียน ภาคเหนือ 7 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 โรงเรียน ภาคใต้ 9 โรงเรียน ภาคตะวันออก 5 โรงเรียน และภาคตะวันตก 1 โรงเรียน

" มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน" Internet for School and Community Foundation ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 โดยได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้าน ไอทีให้กับโรงเรียนและชุมชน มีนโยบาย / แผนการดำเนินงานดังนี้

1. การติดติดตาม ดูแล ประเมินผลโรงเรียนในโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์ตั้งแต่ปี 2542 - 2544 รวม 47 โรงเรียน

2. ติดตั้ง และทำกิจกรรมเพิ่มในจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับปีที่ผ่านมา และเน้นคุณภาพของโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ

3. อบรมด้านเทคนิคอาจารย์โรงเรียนในโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์ (เฉพาะโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ / อาจารย์ดูแลระบบของโรงเรียน) โรงเรียนละ 2 คน

4. อบรมอาจารย์โรงเรียนในโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์ หลักสูตร Advance ที่เน้นการทำ Workshop ให้อาจารย์สามารถนำหลักสูตรตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

5. จัดเข้าค่ายนักเรียนในโครงการ "Netday Computer Camp" โดยพิจารณาโรงเรียนละ 2 คน

6. จัดอบรม / กิจกรรม สำหรับอาสาสมัครโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์

7. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน"

8. จัดนิทรรศการวันเน็ตเดย์ ให้โรงเรียนในโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์มาจัดนิทรรศการร่วมกัน

9. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป ได้รู้จักมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน มากขึ้น ตลอดจน ดึงเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

กิจกรรมมูลนิธิ :

ช่วยเหลือโรงเรียนด้านการพัฒนางานไอที

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap