หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็ค

มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็ค
openmindprojects

 
ติดต่อ : 1039/3 ถนนแก้ววรวุฒิ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

อีเมลล์ : info@openmindprojects.org
เว็บไซต์
: http://www.openmindprojects.org

แนะนำมูลนิธิ :

ความจำเป็นสองประการคือ

1. ปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสที่ดี ไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่ดี โครงการของเรา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโอกาสให้กับเด็กที่ขาดโอกาส ได้รับความรู้โดยการผ่านทางโลกของเทคโนโลยี และจากอาสาสมัครที่มาจากนานาชาติ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.itinisan.org
2. มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นยังต่างประเทศ พวกเขาต้องการอาสาสมัครจากต่างประเทศ เพื่อช่วยเสริมทักษะในการใช้ภาษาและการพัฒนาตนในด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย

โดยผ่านการเตรียมการและการเสนอโอกาสให้อาสาสมัครได้เข้าไปทำงานเพื่อช่วยเหลือ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและพื้นที่ต่างๆในโครงการของ Openmindprojects, Openmindprojects ต้องการจัดหา ตระเตรียม โอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับอาสาสมัครจากนานาชาติ รวมทั้งอาสาสมัครที่มาประเทศไทยและประเทศลาวในด้านการมีส่วนร่วมด้านการสอนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ที่ขาดโอกาส


แนวความคิดในการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้โดยผ่านการใช้วิธีการเรียนรู้ ตามแนวความคิดที่ทันสมัย ในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต ทำให้เด็กเกิดความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมายจากครูและจากครูอาสา เป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการหาคำตอบด้วยตัวของเขาเอง
ทางโครงการของเราต้องการให้ครูประจำโรงเรียนสอนร่วมกับครูอาสาสมัคร โดยสอนตามหลักสูตรของบทเรียนที่ได้วางเอาไว้ โดยปรับให้ง่ายขึ้น เพื่อสะดวกสำหรับครูอาสา และเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยกัน
การสอนภาษาอังกฤษ ควรมุ่งเน้นในเรื่องการฟังและการพูด การใช้บทสนทนาง่าย ๆ เกมเสริมทักษะต่าง ๆ
การเรียนการสอนนั้นต้องทำงานร่วมกัน ระหว่างครูอาสาสมัคร ครูประจำชั้นเรียน และนักเรียน การเรียนไม่ควรเป็นทางการ ควรจะสร้างบรรยากาศผ่อนคลายทำชั้นเรียนให้ไม่เหมือนชั้นเรียน การฝึกภาษาให้ได้ผลดีควรต้องแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ส่งเสริมให้มีชมรมภาษาอังกฤษ (English Club) การใช้ภาษาอังกฤษกับกีฬา เป็นต้น
ในการฝึกฝนทางด้าน IT, คอมพิวเตอร์ ควรจะเริ่มต้นจากความรู้พื้นฐานด้าน hardware และ software,เกม, โปรแกรมสำนักงาน( office programs),โปรแกรมการออกแบบ(graphic programs) ,เวปไซด์
(website) รวมทั้งการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต
การให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในช่วงนอกเวลาเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะให้กับเด็กเป็นอย่างยิ่ง เป็นการฝึกทักษะให้กับเด็กนอกเหนือจากช่วงเวลาในชั้นเรียน สองชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนต่อสัปดาห์นั้นไม่เพียงพอ ซึ่งครูอาสาสมัครสามารถช่วยสอนนอกเหนือเวลาเรียนได้ในช่วงเย็นหรือในช่วงวันหยุด
ประสบการณ์การเรียนการสอนของครูอาสาทั้งด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนโดยผ่านการสาธิตและการให้คำแนะนำแก่นักเรียนให้ได้ค้นหาข้อมูล จดจำและฝึกฝนด้วยตัวเอง

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการของ Openmindprojects

โครงการของเรา มุ่งเน้นด้านการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน วัด และ
โรงเรียนในเมืองในบางพื้นที่รวมทั้งการให้ความรู้กับบุคลากรที่ทำงานในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco tourism) ให้ความรู้กับเด็กกำพร้า หรือในการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย โดยเริ่มต้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใต้ และในประเทศลาว

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap