หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapโรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา “หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ”

โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา “หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ”


ติดต่อ : 162 หมู่ 3 บ้านกรือเซะ ถ.เพชรเกษม ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 08-1279-7405,08-9463-8068
โทรสาร : 0-7341-3118

อีเมลล์ : ggat_pattani@yahoo.com
เว็บไซต์
: http://gotoknow.org/milk-pattani

แนะนำมูลนิธิ :

โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษาฯ หรือในนามของศูนย์ฝึกปัตตานี ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาเยาวสตรีในรูปแบบของโครงการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา “หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ” เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เปิดสอนทั้งวิชาสามัญ และศาสนาอิสลาม ที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษา ดำเนินการโดยเปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง(ไม่จำกัดศาสนา) ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับมัธยมศึกษา(ม.1-6) สำหรับ ม.ปลาย เปิดสอนสายวิทย์และสายศิลป์-อาชีพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสได้เรียนโดยไม่เสียค่าบำรุงการศึกษา(ได้รับการอุดหนุนจาก สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราร้อยละ 60 )
ด้านการจัดโครงการพัฒนา ดำเนินการในนามสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ ศูนย์ฝึกปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าโครงการทำงานเต็มเวลา จำนวน 3 คน และอาสาสมัครทำงานแบบพาร์ทไทม์จำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอาสาสมัคร และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนฯมาช่วยเหลืองานเป็นรายกิจกรรม โดยดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวสตรี แม่บ้าน และผู้สูงอายุ ด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เยาวสตรี แม่หม้าย ผู้ยากไร้ พิการและผู้สูงอายุ ในรูปแบบการส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา อาชีพ ศีลธรรม-จริยธรรม แก่เยาวสตรี แม่หม้าย ผู้ยากไร้ พิการและผู้สูงอายุ
3. เพื่อสืบสานศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรม : โดยแบ่งได้ตามกลุ่มมุ่งเน้น ดังนี้
กลุ่มเยาวสตรี
 จัดหาทุนการศึกษา(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเด็กกำพร้า)
 จัดโครงการทักษะชีวิต
 จัดโครงการ “ยุวสตรีรักษ์สุขภาพ” ให้เยาวสตรีของเรา ได้เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ เพื่อคลายเหงา และสืบสานความรู้ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ ปี 2549 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (เปิดรับทั่วไป)
 การจัดทำเว็บไซต์,อีเลิร์นนิ่ง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวสตรีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในระบบ(การศึกษาตามอัธยาศัย-ตลอดชีวิต)
 จัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยวัยรุ่น
 กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม
 สนับสนุน-ส่งเสริมงานด้านจิตอาสา
กลุ่มแม่บ้าน
 จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
 กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม
 จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 จัดหาทุนส่งเสริมอาชีพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแม่หม้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมือง)
กลุ่มผู้สูงอายุ
 จัดหาทุนเลี้ยงชีพ-ส่งเสริมสุขภาพ
 จัดโครงการ “คลินิกกัมปง” สมุนไพรพื้นบ้าน-แพทย์พื้นบ้าน กับการดูแลสุขภาพ
 จัดโครงการรายการ “Kampong KU” (ku แปลว่า “เรา”ในภาษามลายูท้องถิ่น) วิทยุภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ด้านธรรมมะแก่ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป
 จัดโครงการ “ยุวสตรีรักษ์สุขภาพ” ให้เยาวสตรีของเรา ได้เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ เพื่อคลายเหงา และสืบสานความรู้ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ
 ก่อตั้ง “สภาภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อให้คนในท้องถิ่นให้เกียรติ และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่ “สูงค่า” ยิ่งด้วย
 จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” , “หอจดหมายเหตุท้องถิ่น” เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้ใช้ภูมิปัญญาถ่ายทอดแก่ลูกหลานในท้องถิ่น

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap