หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapศิริราชมูลนิธิ

ศิริราชมูลนิธิ

 

ติดต่อ : ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพรานนก ตึกอำนวยการชั้น1-2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก แขวงศิริรา
โทรศัพท์ : 0-2412-2009,0-2419-7658-9,0-2419-7
โทรสาร : -

อีเมลล์ : tjaizue@hotmail.com
เว็บไซต์
: http://www.si.mahidol.ac.th

แนะนำมูลนิธิ :

ศิริราชมูลนิธิ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2512 ด้วยทุนเริ่มแรกจากเงินสดสามหมื่นบาท โดยมีคณะกรรมการก่อตั้ง 7 ท่าน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการตั้งแต่เริ่มตั้งจนสิ้นประชนม์ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานต่อมา จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพรานนก ตึกอำนวยการชั้น1-2 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700

วัตถุประสงค์ :

ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อเกื้อกูล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยนำทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าพาหนะ และส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การอบรม การค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการผู้ให้อิ่มใจ คนไข้อิ่มอร่อย
การแบ่งปันความรักความสุขผ่านการมอบทุนทรัพย์ เพื่อจัด อาหารว่างเสริมพิเศษแก่ผู้ป่วยยากไร้เด็ก และผู้ใหญ่ในหอผู้ป่วย ตามโปรมแกรมที่กำหนด หรือในวันสำคัญ วันครบรอบ วันเกิด วันที่ระลึกถึงบุคคลที่ท่านรักซึ่งล่วงลับไปแล้ว

.................................................................................
โครงการเยี่ยมไข้ จากใจผู้บริจาค
อีกหนทางที่ท่านสามารถแสดงความห่วงใยสู่ผู้ป่วยไข้สามัญ ด้วย การมอบทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ใน ยามเจ็บป่วย ท่านอาจมองว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่นี่คือ ความ เอื้ออาทรจากใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ป่วยยากไร้

.................................................................................
โครงการเปิดหูเปิดตา พาน้องไปเที่ยว
วันนี้ท่านสามารถมอบความสุข ความอบอุ่น ให้กลับสู่โลกใบเล็กของผู้ป่วยยากไร้ได้ ด้วยการร่วมสมทบทุนให้กับกิจกรรมที่จะพาผู้ป่วยเด็ก ที่พร้อมทั้งสุขภาพกายและใจ
ให้ได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น สวนสัตว์ดุสิต
พิพิธภัณฑ์เด็ก ฯลฯ ภายใต้การดูแลของแพทย์ และ
พยาบาลอย่างใกล้ชิด

.................................................................................
โครงการรังสีรักษาเพื่อผู้ป่วย
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้ โรคมะเร็งสามารถรักษา ให้หายได้ แต่ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ต้องรักษาด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกิน งบประมาณ ของรัฐจะช่วยเหลือ ท่านจึงเป็นผู้หนึ่ง ที่มีโอกาสมอบทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่ารังสีรักษา ที่จะช่วยให้เขาบรรเทา และหายจากโรค ร้ายนี้ได้

.................................................................................
โครงการเลนส์ตาเทียม เพื่อผู้ป่วยยากไร้
การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด แก้ไข้ดวงตา และมี โอกาสเห็นโลก ที่สดใสแจ่มชัดขึ้น เปรียบเหมือนการ สร้างชีวิตใหม่ ให้แสงสว่างนำทางอีกครั้ง ซึ่งโอกาสนี้ท่านจะช่วย ได้ เพียงบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อเลนส์ตาเทียมให้กับผู้ป่วย ที่รับการผ่าตัดต้อดวงตา

.................................................................................
โครงการผู้ป่วยหรรษา
การให้ความบรรเทิงเริงใจแก่ผู้ป่วย ยามที่ต้องพักรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาล อาจช่วยบรรเทาความทุกข์ให้หมดไป จึงเป็นที่มาของกิจกรรมที่นำความบันเทิง นานารูปแบบ มาสร้างความสุขให้ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล อาทิ การฉาย ภาพยนตร์ การจัดหาเครื่องเล่นต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริม ทักษะ การวาดรูประบายสี ฯลฯ ท่านก็สามารถมีส่วนสร้าง รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้พวกเขาได้เช่นกัน


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap