หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
Banbanglamung Social Welfare Development Center for Older Parsons

 
ติดต่อ : เลขที่ 40 หมู่ 4 ถ. สุขุมวิท ต. บางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3824-1121,0-3825-1759
โทรสาร : 0-3824-1759

อีเมลล์ : banglamunghome@chaiyo.com
เว็บไซต์
: http://www.banglamunghome.org

แนะนำมูลนิธิ :

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระบรมโอรสาธราชสยามมุกฏราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2510 และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2511 สถานสงเคราะห์แห่งนี้นับเป็น สถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรก ที่จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน ต่อมากรมพัมนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขอให้ ก.พ. พิจารณาการเปลี่ยนชื่อ และภารกิจของสถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ เป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสำนักงาน ก.พ. มีมติ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2548 รับทราบการเปลี่ยนชื่อ และมีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภานในศูนย์ฯ ใหม่

วัตถุประสงค์ :

1. จัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตฐาน 2. ดูแล คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านผู้สูงอายุ

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. ทำกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุ 2. เลี้ยงอาหารกาลางวัน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap