หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapศูนย์พิทัษ์สิทธิเด็กและสตรี

ศูนย์พิทัษ์สิทธิเด็กและสตรี

 

ติดต่อ : โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 02-4370123 ต่อ 1110, 1114, 1137
โทรสาร : -

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.taksinhosp.go.th

แนะนำมูลนิธิ :

เนื่องจากปัญหาการกระทำความรุนแรง การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี มีแนวโน้มสูงขึ้น และทั้งนี้ยังส่งผลกระทบทั้งบุคคล
ครอบครัว สังคมโดยส่วนร่วมด้วย
โรงพยาบาลตากสินจึงได้ก่อตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีซึ่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ :

เน้นการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary team) ประกอบด้วย แพทย์ , พยาบาล ,นักจิตวิทยา , นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
• ผสมผสานการให้บริการให้เข้าสู่งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
• เป็นศูนย์กลางในการประสานส่งต่อผู้ถูกกระทำให้ได้รับความช่วยเหลือ ให้หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตรงตามความต้องการ ของผู้รับบริการ
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เรื่องสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและลดความรุนแรง ในครอบครัว
• ให้บริการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง อำนวยความสะดวก คำนึงถึงความปลอดภัย สร้างความปลอดภัยและไว้วางใจให้ผู้รับบริการ


   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap