หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
Organ Donation Centor

 
ติดต่อ : อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน
โทรศัพท์ : 0-2256-4045-6
โทรสาร : 0-2255-7968

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.organdonate.in.th

แนะนำมูลนิธิ :

ปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นวิธีการรักษาที่ช่วยชีวิตใหม่ ให้ผู้ป่วยที่หมดหวัง จะรักษาด้วยวิธีอื่น ปัจจัยสำคัญที่สุด ในการรักษา คือ การได้มาซึ่ง อวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิตที่ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก กล่าวคือ ปัญหาการขาด ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ทั้งวงการแพทย์ และ สาธารณชนทั่วไป และปัญหาในการประสานงาน ระหว่างสถาบัน ต่าง ๆ ที่มี ผู้บริจาคอวัยวะ ที่สำคัญคือปัญหาดังกล่าว อาจนำไปสู่ การซื้อขาย อวัยวะได้ในที่สุด
สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรกลางการกุศล ได้ริเริ่มเสนอโครงการ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทยวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง โดยมี การประชุมร่วมกับคณะแพทย์ จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ จึงมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แห่งสภากาชาดไทย เป็นการภายใน ในสังกัดสำนักงานกลาง แต่ด้วย ข้อจำกัดบางประการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้น
ปี ๒๕๓๖ อันเป็นปีครบรอบร้อยปีสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โดยมี พลตำรวจเอกเภา สารสิน เป็นประธานกรรมการ มีสถานที่ทำการ อยู่ที่ ตึกกองอาสากาชาด ชั้น ๒ และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอ ต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขาย อวัยวะ และให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการนำอวัยวะต่าง ๆ ไปใช้

วัตถุประสงค์ :

๑. เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่
๒. เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งญาติมีความประสงค์ที่จะ บริจาคอวัยวะให้กับโรงพยาบาล ที่มีผู้รอรับอวัยวะ
๓. เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับอวัยวะทั่วประเทศ
๔. เป็นศูนย์กลางในการจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค ด้วยความเสมอภาค และถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
๕. เป็นศูนย์การตรวจชนิดของเนื้อเยื่อของการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ
สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะรวมทั้งการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ แก่วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป
๗. เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ในประเทศข้างเคียง หากมีการจัดสรรแลกเปลี่ยนอวัยวะ บริจาคระหว่างประเทศในอนาคต

กิจกรรมมูลนิธิ :

รับบริจาคอวัยวะ
จัดหาทุน
ทำงานด้านกฎหมาย
ศูนย์รวมข้อมูล และเผยแพร่สู่สังคม

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap