หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross AIDS Research Centre

 
ติดต่อ : 104 Rachadamri Road, Pratumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : (662) 2522568 - 9
โทรสาร : (662) 2547577

อีเมลล์ : webmaster@trcarc.org
เว็บไซต์
: http:// www.trcarc.org

แนะนำมูลนิธิ :

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2532 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ได้ให้การดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์รวมทั้งครอบครัวมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 แล้ว นอกจากนั้นสภากาชาดไทยได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน และทำการวิจัยโรคเอดส์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 เป็นปีแรกที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการรณรงค์โรคเอดส์ของสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยได้ขานรับนโยบายขององค์การอนามัยโลก โดยมีการขอจัดตั้งคลินิกนิรนามของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นคลินิกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรายงานผู้ติดเชื้อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทราบ เป็นการบริการตรวจเลือด และให้คำปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ โดยไม่ถามชื่อ ที่อยู่ หรือสถานภาพที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ

สภากาชาดไทยได้จัดงานวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2534 เรียกชื่อว่า "งานเทียนส่องใจ" เป็นงานจัดร่วมกันกับชมรมเพื่อนวันพุธ ซึ่งเป็นชมรมผู้ติดเชื้อเอดส์ของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อ หรือสังคมโดยรวม เพื่อชี้ให้สังคมเห็นว่า ผู้ติดเชื้อไม่ได้แตกต่างจากผู้ไม่ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อยังอาจมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมได้ ผู้ติดเชื้อไม่ได้เป็นภัยหรืออันตรายโดยตรงกับผู้ใด ดังนั้นสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างปกติสุข การทำความเข้าใจและกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อเพื่อที่จะให้สามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้สำเร็จ เป็นความหวังให้มีชีวิตอยู่ต่อไป...

วัตถุประสงค์ :

วัจัยพัฒนาด้านโรคเอดส์

กิจกรรมมูลนิธิ :

1. ช่วยรัฐในการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคเอดส์
คลีนิคนิรนาม ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการบริการตรวจเอดส์ ตรวจ CD4 ตรวจ Viral Load ได้โดยไม่ต้องบอกชื่อ และที่อยู่ โดยทางคลีนิคจะให้เลขรหัส แทนชื่อของผู้ใช้บริการ
ทำโครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ที่บ้านและชุมชนภายในจังหวัดต่างๆ
ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนแออัด
ทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศในการร่วมมือจัดทำโครงการทดสอบสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ของ HIV-NAT

2.ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
ดำเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกภายใต้พระอุปถัมภ์ โดยรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยา AZT ให้กับแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วประเทศ
จัดตั้งกองทุนนม รณรงค์หาผู้บริจาคนม และเงินเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
ดำเนินโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ ซึ่งโครงการนี้จะให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่แม่ ลูก และพ่อที่ติดเชื้อเอดส์ โดยเน้นการให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการการช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม รวมถึงการแนะนำวิธีการกินยาต้านไวรัสเอดส์ที่ถูกต้อง
จัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษา และค่ายาให้กับผู้ติดเชื้อที่ยากจน
กิจกรรมอื่นๆ

3. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ
ชมรมเพื่อนวันพุธ สามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดตั้ง การดำเนินงาน
การประสานงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้ออื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจในวันเอดส์โลก

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap