หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)
-

 
ติดต่อ : สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 0-2255-9922, 0-2651-7033
โทรสาร : 0-2254-7219

อีเมลล์ : ncyd@dordek.org
เว็บไซต์
: http://www.dordek.org/index.php?act=info_ncyd

แนะนำมูลนิธิ :

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๒๗ โดยมี ผู้บริหารองค์กรเอกชนด้านเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ได้มาร่วมประชุมกัน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และมีมติให้จัดตั้งสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)ขึ้น เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูปสมาคมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๘

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในอนาคตของ ชาติ เป็นงานที่ทุกฝ่ายเล็งเห็นและตระหนักในความจำเป็น และความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งในภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันในภาคเอกชนมีหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม และ ชมรมจำนวนมาก ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม บทบาทและความสำเร็จขององค์กรภาคเอกชนดังกล่าวยังถูกจำกัดอยู่มาก ด้วยเหตุที่การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะที่เป็นเอกเทศ ขาดระบบของความร่วมมือ ประสานงานที่เป็นระบบจริงจัง
สภาฯ จึงรับหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุน และมีบทบาทในการส่งเสริมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังมีนโยบายขององค์กรดังต่อไปนี้

1.เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานองค์กรเอกชนในด้านนโยบาย แผนงานและโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรเอกชน
2.เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุน และดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์ กรเอกชน
3.เป็นตัวแทนองค์กรเอกชนในการส่งเสริมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
4.เผยแพร่ข่าวสารในหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามวัตถุประ สงค์ของ สอ.ดย.

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap