หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ติดต่อ : 128 พญาไทพลาซ่า ชั้น 6 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2165860-1
โทรสาร : 02-2165847

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.computerthai.org/index.asp

แนะนำมูลนิธิ :

วิสัยทัศน์สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นสมาคมชั้นนำทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้อง มีบทบาทเป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนในการพัฒนาและเผยแพร ่ความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของคนในชาติ
ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ทางด้านวิธีใช้ การให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบและการผลิตระบบคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ การสอน วิวัฒนาการ ประสบการณ์และปัญหาของการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยว ข้อง
จัดให้มีการสัมมนา สาธิตและฝึกอบรม ตลอดจนการประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโล ยีที่เกี่ยวข้อง ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีหรือประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนการติดต่อกับสถาบัน องค์การสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ
ปกป้องและรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ สมาชิก และบุคลากรในวิชาชีพและธุรกิจคอมพิวเตอร์ของคนไทย

วัตถุประสงค์ :


สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
( 1 ) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางด้านวิธีใช้ การประกอบและการผลิตระบบคอมพิวเตอร์
( 2 ) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ การสอน วิวัฒนาการ ประสบการณ์ และปัญหาของการใช้คอมพิวเตอร์
( 3 ) เพื่อจักให้มีการสัมมนา สาธิตและฝึกอบรม ตลอดจนกรประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ
( 4 ) เพื่อส่งเสริมวิชาชีพในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
( 5 ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีหรือประสงค์จะใช้คอมพิวเตอร์
( 6 ) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบัน องค์การสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap