หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
THAI SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CRUELTY TO ANIMALS

 
ติดต่อ : เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ห้อง 301 ชั้น 3 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-2176
โทรสาร : 0-2266-5104

อีเมลล์ : info@thaispca.org
เว็บไซต์
: http://www.thaispca.org

แนะนำมูลนิธิ :

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งในชื่อภาษาอังกฤษ คือ THAI SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CRUELTY TO ANIMALS หรือ TSPCA ได้ถือกำเนิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2537 โดยผู้ก่อตั้งคือ คุณมีชัย วีระไวทยะ ร่วมกับกลุ่มผู้อุทิศตนเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะยุติการทารุณสัตว์ ซึ่งเป็นภาพที่สลดหดหู่ในรูปแบบต่างๆ ให้หมดไปจากสังคมไทย โดยสันติวิธี
ในการรณรงค์โครงการป้องกันการทารุณสัตว์ สมาคมฯ ได้หมายถึงกลุ่มสัตว์ 4 ประเภท กล่าวคือ สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่าและสัตว์ทอลอง

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 สมาคมฯไดรับอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งมีภาคีสมาชิกทั่วโลก เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันและยุติการทารุณสัตว์ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สมาคมฯได้รับการจดทะเบียนเป็น องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดำเนินตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์ :

1.สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชน และคนทั่วไป ให้เกิดความเมตตาต่อสัตว์
2.ให้การศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์
3.รณรงค์ สอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และหาทางแก้ไขอย่างสันติ
4.ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่าง ที่สมาคมฯ เห็นว่าจะสามารถปฎิบัติงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
6.สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap