หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ


ติดต่อ : 189/3 ถ. ช้างคลาน ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-274125 , 053-275995
โทรสาร : 053-274125

อีเมลล์ : ggatchiangmai@gmail.com
เว็บไซต์
: http://www.ggatchiangmai.com

แนะนำมูลนิธิ :

กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้เข้าสู่เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นเวลาไล่เลี่ยกับกรุงเทพมหานคร เริ่มจาก นางสาวรำไพ ชัยมงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการฝึกของสมาคมฯ ได้นำ มิสคาคาเร่ ผู้แทนขององค์การเผยแพร่กิจการของ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการ สมาคมสตรีศรีลานนาไทย ในขณะนั้นผู้เข้าฟังการบรรยาย ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเยาวสตรี

โอกาสต่อมาจึงมีผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ คือ นางสาวอนันต์พงษ์ บุณยรัตพันธุ์ และ นางสาววณี เลรามัญ ได้สมัครเข้ารับการอบรมวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อได้นำเรื่องราวการอบรมมาถ่ายทอด ให้นักเรียนตามโรงเรียนสตรี ได้รับทราบจึงได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงเริ่มจากฝึกตามหลักสูตร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และอาจารย์บุพพัณห์ นิมมานเหมินทร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ในขณะนั้นได้กรุณาให้ใช้บริเวณของโรงเรียนเป็นที่ฝึกอบรม ทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 – 11.00 น. งสละเวลาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ฝึก

เมื่อกิจการของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ สาขาเชียงใหม่ได้รุดหน้า และมีสุภาพสตรีในภาคเหนือสนใจ ที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน จึงมีการริเริ่มขยายกิจการโครงการต่างๆสู่ชนบทเพราะย่อมเป็นที่ยอมรับกันว่า เยาวสตรีนอกโรงเรียนควรจะได้รับการเอาใจใส่เช่นเดียวกับเยาวสตรีในโรงเรียน จากการติดต่อประสานงาน กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ พระนคร ได้บังเกิดผลดีแก่เยาวสตรีเชียงใหม่ และภาคเหนืออย่างยิ่ง เนื่องจากได้ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้

แม้ว่าจะมีกลุ่มสตรีที่รวมกันทำงาน แต่เราไม่มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง ได้อาศัยเมตตา

จิตจากท่านต่างๆจนกระทั่ง คุณโขมพัตร เรืองศุข นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ พระนคร ขณะนั้นได้เห็นความจริงใจของชาวเหนือที่จะช่วยกันพัฒนา จึงได้มอบบ้านเลขที่ 39 ถนนสามล้าน เชียงใหม่ ของท่าน ให้ใช้เป็นสำนักงาน โดยไม่คิดค่าตอบแทนและยังกรุณาออกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ ตลอดเวลา 6 ปี ก่อนที่จะได้ย้ายมาสู่อาคารถาวรในปัจจุบัน และเมื่อพ.ศ. 2514 โดยมี นางจันทน์ดี ชัยรัตน์ เป็นประธานกรรมการคนแรก

สถานที่ก่อสร้างสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ สาขาเชียงใหม่ และเป็นศูนย์ฝึกภาคเหนือ ได้รับความอนุเคราห์จากมูลนิธิคณะชีอูรสุลิน แบ่งขายให้ในราคาประเมินของรัฐบาล จำนวน 4 ไร่ ส่วนอาคารในบริเวณสร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากองค์การการกุศลเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ได้ขออนุญาตแม่นายกิมฮ้อขายที่ดินนำเงินมาสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกหัดว่ายน้ำและออกกำลังกาย จนถึงปัจจุบันโดยชื่อว่า สระว่ายน้ำอนุสาร

วัตถุประสงค์ :


เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี

1 มีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎ

2 มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต

3 เป็นผู้นำที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

4 รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขอบข่ายการพัฒนา (Development Areas)
ในการฝึกจะต้องให้สมาชิก ได้รับการพัฒนาทุกด้าน คือ


1 ร่างกาย (PHYSICAL)

2 อารมณ์ (EMOTIONAL)

3 สังคม (SOCIAL)

4 สติปัญญา (INTELLECTUAL)

5 จิตใจ (SPIRITUAL)

6 คุณธรรม (MORAL )


กิจกรรมมูลนิธิ :


รับจัดค่ายพัฒนาเยาวชน ตามหลักการจัดกิจกรรมของผู้บำเพ็ญประโยชน์

จัดค่ายพัฒนาเยาวชนโดยใช้หลักกิจกรรมของผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมกับ บพ.ต่างประเทศ เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต Life -Skills Camp ปฎิบัติ และเรียนรู้จริง สนุกสนานกันเกมส์ เพลง และทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ , ศิลปวัฒนธรรม

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap