หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมพิทักษ์สัตว์  ไทย

สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)
Thai Animal Guardians Association

 
 
ติดต่อ : 45 ม. 4 ถนนรามคำแหง แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-2886, 02-728 1658
โทรสาร : 0-2373-2886

อีเมลล์ : thaiaga@hotmail.com
เว็บไซต์
: http://www.thaiaga.org/

แนะนำมูลนิธิ :

สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์และสิ่งแวดล้อมของไทย ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.3993/2546 และทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเลขที่ 3/2545 มีนโยบายในการเสริมสร้างเมตตาจิตและจริยธรรมอันดีแก่สังคมไทย ด้วยการพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และเป็นหน่วยงานหลักที่ผนวกสัตว์ไว้เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต มีความสำคัญทั้งต่อธรรมชาตและสังคมมนุษย์แต่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนไม่กลัวบาปและศาสนาไม่สามารถกล่อมเกลาจิตใจคนได้เหมือนก่อน ความเอื้ออาทรต่อสัตว์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถหล่อหลอมจิตใจคนให้อ่อนโยน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ขณะนี้ สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) และคลินิกพิทักษ์สัตว์ ได้ย้ายที่ทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตาจิตบริจาคสนับสนุนการก่อสร้าง แม้ในปัจจุบันยังไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอีกจำนวนหนึ่ง หากท่านใดมีความประสงค์บริจาคเพิ่มเติม ทั้งเวชภัณฑ์ อุปการณ์เครื่องใช้สำนักงาน ถุงดำ หรือแม้แต่กระดาษ Reuse ฯลฯ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเกี่ยวกับสัตว์และควบคุมสัตว์หรือสถานะการณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ไม่ให้เป็นภัยต่อสาธารณชน เช่น สัตว์ที่หลุดออกมาอาละวาดในที่สาธารณะ เป็นต้น
2. เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัยต่างๆเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกรถชน ตกบ่อหรือแหล่งโคลนดูด รวมทั้งสัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือถูกกักขังทอดทิ้งให้อดอาหารในที่ต่างๆด้วย
3. เพื่อเสริมสร้างเมตตาธรรมและแสดงให้นานาอริยประเทศเห็นว่าสังคมไทยให้ความสำคัญในชีวิตสัตว์ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิ์ภาพสัตว์

การดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถรายงานอุบัติภัยเกี่ยวกับสัตว์มายังหน่วยพิทักษ์สัตว์ เพื่อขอคำแนะนำในการการปฏิบัติ หรือให้หน่วยกู้ภัยออกปฏิบัติการช่วยเหลือ หรือนำสัตว์มาตรวจรักษา โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยาธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สัตว์
2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้แจ้ง หรือส่งหน่วยกู้ภัยสัตว์ออกตรวจสอบ และร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและตัวสัตว์เอง
3. หน่วยกู้ภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยประสานกับศูนย์แพทย์หรือสัตว์แพทย์ เพื่อนำคนหรือสัตว์ที่บาดเจ็บไปรับการรักษา
4. นำสัตว์ที่ควบคุมไว้หรือได้รับการช่วยเหลือส่งมอบแก่ผู้เป็นเจ้าของ หรือนำไปคืนถิ่นที่อยู่ หรือส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปตามแต่ความเหมาะสม

กิจกรรมมูลนิธิ :

กรณี การช่วยเหลือสุนัขในความดูแลของป้าติ๋ม (มีนบุรี) (รายงานการประชุม)
ตามที่สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) ได้ลงประชาสัมพันธ์กรณีที่ป้าติ๋ม(มีนบุรี) ในการให้ความช่วยเหลือสุนัขนั้น หลังจากที่ได้มีการจัดประชุมแนวทางการช่วยเหลือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เคยให้ความช่วยเหลือสรุปได้ดังนี้


เพื่อไม่ให้เป็นภาระของป้าติ๋มอีกต่อไป ให้ย้ายสุนัขทั้งหมดจากสถานที่ปัจจุบันซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังและงูชุกชุมไปไว้ในความดูแลของนางสุนีย์ สมจิตต์ ยังที่สงเคราะห์สุนัขบางขุนนนท์ ที่บางขุนนนท์ ส่วนหนึ่งและของนางอุทุมพร ศุภชัยมงคลอีกส่วนหนึ่งหากจำเป็น
หากป้าติ๋มสมัครใจตามไปช่วยดูแลสุนัขด้วย ก็จะมีค่าครองชีพให้ตามสมควร หากไม่ทางกลุ่มจักระดมหาทุนให้ป้าติ๋มไปประกอบอาชีพอื่น ไม่ให้ต้องมาหนักใจกับการดูแลสุนัขจรจัดอีกต่อไป
หากป้าติ๋มไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และปฏิเสธ สมาคมฯและเครือยข่ายผู้ร่วมประชุมทั้งหมดจำเป็นต้องใช้มาตรการทั้งทางกฎหมายและสังคมเพื่อสวัสดิภาพสัตว์โดยดำเนินการดังนี้
ชี้แจงเหตุผลและขอให้เจ้าของซึ่งป้าติ๋มใช้ดูแลสุนัขอยู่ขณะนี้ถอนการอนุญาตใช้สถานที่จากป้าติ๋ม
ประสานงานกับเขตมีนบุรีเพื่อจัดทำป้าย ห้ามนำสุนัขมาปล่อยใต้สะพาน และขอให้สาธารณชนงดความช่วยเหลือด้านการเงินทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงทั้งหมดผ่านสื่อและเครือข่ายของสมาคมฯหรือผู้ร่วมประชุมให้สาธารณชนและสื่อมวลชนได้รับทราบ เพื่อระงับความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมด
ประสานงานกับ กทมฯและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้มาตรการกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์ผลการติดต่อและแผนการดำเนินงานทั้งหมดให้สาธารณชน หน่วยราชการ และสื่อต่างๆได้รับทราบ
เมื่อทราบคำตอบจากป้าติ๋มให้พิจารณาความพร้อมของสถานที่จะไปอยู่ใหม่ ก่อสร้างคอกกักกันโรคชั่งคราวในพื้นที่ เพื่อเตรียมการโยกย้ายสุนัขทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
ประชาสัมพันธ์จัดหาทุนสนับสนุนการดูแลสุนัขทั้งหมดอย่างเป็นระบบต่อไป

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap