หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
The Planned Parenthood Association of Thailand under the Patronage of H.R.H. the Prin

 
ติดต่อ : เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2320
โทรสาร : 0-2941-2338

อีเมลล์ : ppat@samart.co.th
เว็บไซต์
: http://www.thaiyouths.org/about/about_ppat.asp

แนะนำมูลนิธิ :

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2513 เป็น องค์กรสาธารณกุศลแรกที่เริ่มบุกเบิกงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมาคมฯ อยู่ภายใต้พระราชูปถัมภ์ของพระองค์ ใช้ชื่อย่อว่า สวท และภาษาอังกฤษว่า The Planned Parenthood Association of Thailand under the Patronage of H.R.H. the Princess Mother หรือ PPAT

ในประเทศไทย สวท เป็นองค์กรเดียวที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
(The International Planned Parenthood Federation หรือ IPPF) มีสำนักงานกลางตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในแต่ละปี IPPF จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการดำเนินงานของสวท

วัตถุประสงค์ :

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มิได้จัดทำกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากแต่เพื่อให้ประชาชนส่วนรวมได้รับความรู้และบริการของ สมาคมฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าใจเรื่องปัญหาประชากรดียิ่งขึ้น

กิจกรรมมูลนิธิ :

ให้ความรู้และข่าวสารบริการด้านการวางแผนครอบครัว

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap