หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ


ติดต่อ : เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกันเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 929-2301-07
โทรสาร : -

อีเมลล์ : E-mail : admin@apsw-thailand
เว็บไซต์
: http://www.apsw-thailand.org

แนะนำมูลนิธิ :

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สาธารณกุศล ที่ดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ก่อตั้งโดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ มาเป็นเวลา 25 ปี แล้ว ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไปแล้วกว่า 45,000 ราย


ปี 2517 ก่อตั้ง "กลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ" นำโดย คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ในขณะนั้น
ปี 2523-2524 เริ่มดำเนินโครงการบ้านพักฉุกเฉิน
ปี 2525 จดทะเบียนสมาคมฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิด บ้านพักฉุกเฉิน 1 ถนนสุโขทัย
ปี 2527 เริ่มงานบริการนอกสถานที่ - หัวลำโพง
ปี 2529 คุณรวีวรรณ บุณยรักษ์ บริจาคที่ดินให้สมาคมฯ 21 ไร่ ที่ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
นายเรียวอิชิ ซาซากาวา บริจาคเงิน 36 ล้านบาท สร้างอาคารที่ดอนเมือง และบริจาคอีก 12.5 ล้านบาทเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ระยะต่อมาได้บริจาคอีก 4 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างบ้านพักฉุกเฉิน 3
ปี 2530 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิดบ้านพักฉุกเฉิน 2 ที่ดอนเมือง
ปี 2531 สมาคมฯ ได้รับพระกรุณาให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ปี 2532 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิดศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพที่ดอนเมือง
ปี 2533 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ เสด็จเปิดอาคาร "กัลยาณเวสน์" ที่ดอนเมือง
ปี 2538 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิดบ้านพักฉุกเฉิน 3 ที่ดอนเมือง
ปี 2539 เริ่มโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแม่ชี ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2546 เปิดบ้านเพื่อนใจวัยทีน และศูนย์กนิษฐ์นารี

วัตถุประสงค์ :

ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสตรีและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านต่างๆ
ส่งเสริม ช่วยเหลือให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สนับสนุนสตรีทั่วไป สงเคราะห์สตรี เด็ก และเยาวชนทีด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้ความร่วมมือประสานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานคล้ายกันทั้งใน
และต่างประเทศ

กิจกรรมมูลนิธิ :

ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและผู้สนใจทั่วไป เป็นอีก ส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมฯ มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้าง ทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เดือดร้อนที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap